ALS HET NIET LUKT WAT JE WILT, WIL DAN WAT WÈL LUKT.
                                                                        (Willem Duys)
 
 
Praktijk MIRER benadert ieder mens als uniek persoon.
Het is voor ons een uitdaging uit te gaan van uw krachten en eigen verantwoordelijkheden.
Het is onze drijfveer dat u tot gedragsverandering, gezondheid en welbevinden komt. 
Compassievol en oplossingsgericht leren wij u hoe u (weer) op eigen benen kan staan.
 
Onze begeleiding bestaat niet uit één therapievorm maar uit een combinatie van verschillende benaderingswijzen. We kijken samen met u welke benaderingswijze het beste bij u past.
 
Bewustwording of veranderingsprocessen beginnen te allen tijde bij zelfkennis en hiervoor is oordeelloze aandacht nodig (Mindfulness).
Wij leren u een zachtmoedige relatie aan te gaan met wat er zich aandient.
 
Bedenk dat inzet, geduld en volharding nodig zijn om ingesleten patronen of gedragingen om te zetten naar nieuwe meer efficiënte patronen of gedragingen.
Wij vinden het belangrijk dat u verantwoordelijk bent en blijft voor uw eigen ontwikkeling.
Wij dragen zorg voor een veilige behandelomgeving waarin u zichzelf kan en mag zijn.
Veiligheidsgevoel begint bij vertrouwen, vertrouwen in de behandelaar en in de behandeling. Alleen dan kunt u toekomen aan een positieve ontwikkeling en groei!
 
 
Het hanteren van privacy staat bij ons hoog aangeschreven.
De praktijk is aangesloten bij een beroepsvereniging en ingeschreven in een beroepsregister.
 
  •   Beroepsvereniging: Verbond Van Energetische Therapeuten (VVET) www.vvet.nl
  •   Beroepsregister: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). rbcz.nu
 
De RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen
(artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. De RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren.
Naast certificatie en registratie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht.
Dit is ondergebracht in een aparte stichting het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
Voor meer informatie: www.tcz.nu